Политика за поверителност fritz-kulturgüter gmbh

Информация относно поверителността на данните

С настоящото бихме искали да ви предоставим информация относно обработването на личните данни в рамките на нашия уеб сайт (www.fritz-kola.bg).

Администратор

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
Хамбург 20097
Тел.: +49 (0)40 / 219071690

Изпълнителни директори: Мирко Волф Вигерт и Винфрид Рюбесам

Длъжностно лице по защита на данните

Тобиас Маус

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

Хамбург 20354

Телефон: 040 / 999 99 52-0

Имейл: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

А. Обща информация относно обработването на данни

Защитата на личните ви данни по време на обработването, което се извършва при посещение на нашия уеб сайт www.fritz-kola.bg, е важна за нас. С настоящото бихме искали да ви информираме за начина на изискване, електронно съхраняване и обработване на вашите данни.

1. Лични данни

Съгласно член 4, параграф 1 от ОРЗД „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Следователно личната информация представлява информацията за вас. Тя включва например информация като вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, както и вашето местоположение, IP адрес или банкови данни. Не е необходимо да разкривате лични данни, за да използвате нашата начална страница/уеб сайт. Обаче в определени случаи може да поискаме вашето име и адрес, както и друга информация, във връзка с договор или предварително споразумение между вас и нас или между потребителите, за да предоставим заявените услуги.

2. Обработване на лични данни

Обработваме личните данни на нашите потребители само ако това е необходимо за предоставянето на функциониращ уеб сайт и на нашето съдържание и услуги. Личните ви данни се обработват редовно само след като предоставите съгласието си като потребител.

По изключение горепосоченото няма да се прилага, ако съхранението и обработването на данните е позволено съгласно законовите разпоредби, ако е необходимо поради технически причини или се изисква поради оперативни причини (напр. изпълнение на договорни споразумения, IP адрес). В описанията на съответните процедури за съхранение по-долу са изброени и други случаи.

3. Предаване на лични данни на трети страни и получатели

Личните ви данни няма да бъдат предавани на други получатели или трети страни без необходимото предварително съгласие от ваша страна.

FRITZ-KOLA няма да предава вашите данни на трети страни освен в случаите, когато FRITZ-KOLA има правното задължение да разкрие данните.

Личните данни ще бъдат събирани и предавани само на държавни институции и публични органи, които имат право да получават данните в рамките на приложимото законодателство или до степента, в която сме задължени да направим това във връзка със съдебно решение.

FRITZ-KOLA няма да предава вашите данни на частни трети страни, освен ако не са външни доставчици на услуги, които предоставят услуги от името и като представители на FRITZ-KOLA. Задължаваме нашите служители и доставчици на услуги да запазват поверителността и да защитават личните и фирмени данни, които са ни предадени.

В някои случаи използваме разширения на трети страни. В подобни случаи е възможно автоматично предаване или прехвърляне на лични данни. Естеството, степента, целта и продължителността на подобно обработване на лични данни може да е различно за всеки отделен случай. Следователно ние проверяваме за всеки отделен случай точно кои услуги на трети страни използваме на нашия уеб сайт и дали това включва предаване на лични данни. Включваме посоченото обработване на данни в политиката за поверителност съгласно изискванията.

Предаването на лични данни от нас на трети страни става в случаите, които посочваме отделно.

4. Автоматично събиране на технически данни (регистрационни файлове на сървъра)

При всяко осъществяване на достъп до нашия уеб сайт системата ни автоматично събира данни и информация от компютърната система на компютъра, от който се осъществява достъпа. Нашият уеб сървър по подразбиране записва регистрационни файлове на грешките и регистрационни файлове на достъпа.

Данните се съхраняват и в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други потребителски лични данни.

Поради организационни и технически причини се съхраняват следните данни:

Правното основание за временното съхранение на данни и регистрационни файлове е законният интерес от наша страна съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Съхранението (временното съхранение) на IP адреса от системата е необходимо, за да се даде възможност за предоставяне на уеб сайта на компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да се съхранява, докато трае сесията или за по-дълъг период.

Оценяваме горепосочените технически данни, за да оптимизираме допълнително своето интернет присъствие и да направим нашия уеб сайт още по-привлекателен. Данните се изтриват, когато вече не са необходими за целите на събирането им.

Горепосочените технически данни се изтриват автоматично след 14 дни. Събирането на данните с цел предоставянето на уеб сайта и съхранението на данните в регистрационни файлове са от съществено значение за работата на уеб сайта. Следователно не е възможно потребителят да направи възражение срещу това.

5. Обработване на IP адреси

Обработваме IP адресите на посетителите на нашия уеб сайт в случаите, посочени по-долу.

IP адресите представляват уникални цифрови адреси, използвани от компютъра за извличане и изпращане на данни по интернет. По принцип не знаем кой стои зад съответния IP адрес и обикновено не можем да свържем данните с лице, което можем да идентифицираме точно.

Изключение: при използването на уеб сайта предоставяте доброволно имейл адрес или други данни, което ни дава възможност да ви идентифицираме. Освен това е възможно да успеем да ви идентифицираме, ако предприемем правни действия срещу вас (например в случай на атаки срещу нашия уеб сайт) и по време на разследването открием вашата самоличност. Следователно обикновено не е необходимо да се безпокоите, че можем да свържем данните с лице, което може да бъде точно идентифицирано.

6. Планирана цел

FRITZ-KOLA ще обработва личните данни, които предоставяте онлайн, само за целите, посочени в раздел Б по-долу, в рамките на правното основание, уточнено за всеки от случаите.

Б. Обработване на лични данни от компанията

Fritz-kulturgüter GmbH

Предоставяне на уеб сайта

Предоставяне на уеб сайта www.fritz-kola.bg за всички потребители и посетители

1. Обработване на вашия IP адрес от уеб сървъра

Поради технически причини услугите в интернет могат да се използват само ако се покаже вашият IP адрес. Той се обработва от уеб сървърите, които предоставят уеб сайтовете. Обработването, необходимо за предоставянето на нашите уеб страници, не е анонимно.

2. Криптирано предаване

Данните, които въвеждате в общодостъпната област на нашия уеб сайт, не са шифровани, когато се предават на нас. Ако данните не са шифровани при предаването им, не може да се изключи вероятността трети страни да успеят да прочетат тези данни. Не забравяйте това и не изпращайте чувствителна или поверителна информация от общодостъпната област на нашия уеб сайт.

3. Използване на бисквитки

Когато посещавате нашия уеб сайт, към нас автоматично се предава разнообразна информация.

Уеб сайтът на FRITZ-KOLA използва бисквитки. Бисквитките представляват текстови файлове, съхранявани в интернет браузъра или от интернет браузъра на компютърната система на потребителя. Ако потребителят посети даден уеб сайт, може да се съхрани бисквитка в крайното устройство на потребителя.

Една част от бисквитките, които използваме, се изтриват след затварянето на браузъра (така наречените бисквитки от сесия). Не използваме постоянни бисквитки. Използваме следните бисквитки:

При всяко ваше посещение на нашия уеб сайт ще ви информираме за използването на бисквитки и ще можете да решите във всеки отделен случай дали да ги приемете, като предоставите своето съгласие.

Когато посещавате нашия уеб сайт, ще бъдете информирани с информационен банер или съответен прозорец за използването на бисквитки с цел анализ и ще бъдете насочени към настоящата политика за поверителност.

Отказът да приемете бисквитките може да ограничи функционалността на нашия уеб сайт.

Правното основание за обработването на лични данни с помощта на бисквитки от сесия, необходими поради технически причини, е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Правното основание за обработването на лични данни с помощта на други бисквитки е вашето съгласие по член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Правното основание за обработването на лични данни с помощта на други бисквитки с цел анализ в случаи, когато потребителят е предоставил своето съгласие, е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Бисквитките са валидни за период от 2 години.

Използваме бисквитки, които са необходими поради технически причини, като например бисквитки от сесия, за да управляваме и защитаваме сесиите на влизане.

Понякога използваме също бисквитки, които не са необходими поради технически причини. Това са бисквитките за анализ.

Бисквитките за анализ се използват за подобряване на качеството на нашия уеб сайт и съдържанието му. Бисквитките за анализ ни дават възможност да разберем как се използва уеб сайта, като това ни позволява постоянно да оптимизираме уеб сайта (както следва).

3. Google Analytics

За регистриране и оценяване на поведението ви като потребител използваме Google Analytics, уеб услуга за анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки. Създадената от бисквитката информация за използването на нашия уеб сайт от ваша страна обикновено се прехвърля на някой от сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. Вашият IP адрес се анонимизира преди съхранението. Тази анонимизация се извършва от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или на други договарящи страни по споразумението в Европейската икономическа зона. Само в извънредни случаи на сървър на Google в САЩ ще се изпраща пълният IP адрес и ще се съкращава там. За тази цел Google Analytics е разширен на нашия уеб сайт с кода anonymizeIp.

В рамките на обработването на данни Google ще използва горепосочената информация, за да ни помогне да оценим използването на уеб сайта от ваша страна, да съставим отчети за дейността на уеб сайта и да ни предостави други услуги, свързани с дейността на уеб сайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да се обедини с други данни на Google.

Позволено ни е да използваме бисквитки само ако приемете обработването и съхранението на бисквитки, като дадете своето съгласие.

Повече информация относно условията на услугата на Google Analytics може да се намери на адрес https://www.google.com/analytics/terms/de.html, а за информация относно защитата на данни в Google посетете https://www.google.de/intl/de/policies/.

С това обработване преследваме законните си интереси, като определяме успеха на нашите рекламни кампании и тяхното планиране, проектиране и управление и същевременно правим заключения за това кои лица осъществяват достъп до нашия уеб сайт и как го използват, за да достигнем до изводи за евентуална необходимост от адаптиране с цел подобряване на използването на нашия уеб сайт, разработване на нови уеб сайтове и, ако е възможно, подобряване на възможностите за приходи за нашата компания.

Правното основание за обработването е член 6, параграф 1 букви а) до е) от ОРЗД.

4. Социални медии

FRITZ-KOLA използва социалните медии като част от рекламните си онлайн кампании под формата на статични връзки в уеб сайтовете на социални медии като Facebook, Twitter и Instagram. В страничната лента в дясната част на нашия уеб сайт има статични връзки към страниците на социални медии, по-точно Facebook, Twitter и Instagram. Те са под формата на бутони, свързани със статичните връзки. Щракване върху съответния бутон ще ви отведе в нашата страница в съответната социална мрежа. Чрез това действие не се споделя съдържание и не се предават лични данни към съответната социална мрежа.

5. Получатели на личните данни

Ще предаваме лични данни на трети страни само ако това се налага в рамките на изпълнението на договора или въз основа на техническа потребност, като например за събирането на потребителски данни, необходимо, за да се даде възможност на потребителите да използват услугата или за да им се изпрати фактура.

Лични данни се предават на следните получатели:

a. Получателите на лични данни са компании, с които е сключен договор за обработване на данни:

b. Трети страни по смисъла на ОРЗД са например компании (като доставчици на услуги, партньори за реклама, компании, които използват бисквитки на трети страни), с които не е сключен договор за обработване на данни.

Данните ви няма да се предават на други получатели, освен ако не сте предоставили изричното си съгласие. Тази процедура е разрешена въз основа на член 6, букви а) и е) от ОРЗД.

В. Права на субектите на данни

Като субект на данни имате правата, посочени по-долу.

Ако искате да упражните някое от правата, които имате, моля, свържете се с нас в качеството ни на администратор, като използвате данните за връзка, посочени по-горе. Можете да ни улесните в обработката на вашето искане, ако предоставите доказателство за самоличността си, за да можем да свържем искането ви с конкретен субект на данни. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас.

Право на достъп до лични данни, свързани със субекта на данни

Съгласно член 15 от ОРЗД имате право да поискате потвърждение относно това дали личните данни, свързани с вас, се обработват. Ако е така, имате право да получите достъп до тези лични данни, както и до останалата информация, посочена в член 15 от ОРЗД.

Право на коригиране

Съгласно член 16 от ОРЗД имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне свързаните с вас неточни лични данни. Като се имат предвид целите на обработването, също така имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване

Имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с вас лични данни без ненужно забавяне. Ние сме задължени да изтрием без ненужно забавяне личните данни, ако са изпълнени съответните изисквания на член 17 от ОРЗД. За повече подробности моля, вижте член 17 от ОРЗД.

Право на ограничаване на обработването

Съгласно член 18 от ОРЗД имате право да поискате от нас ограничаване на обработването при определени условия.

Право на възражение

Съгласно член 21 от ОРЗД имате право по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни, свързани с вас, което се основава на буква д) или е) от член 6, параграф 1, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до надзорен орган. Това право съществува по-специално в държавата членка на обичайното ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, свързани с вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Предоставяне на лични данни

Нямате правно задължение да предоставяте лични данни.

Моля, проверявайте редовно за евентуални промени в разпоредбите за защита на данните.